logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Lēmums pieņemts
25.01.2019
2019/1
Objekta “Rīgas Centrāltirgus revitalizācija” būvuzraudzība
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_05_AK_pakalpojumi_ES_sliekšņi (no 144 000 līdz 1 000 000 EUR)
Nav
RD iestāde: RĪGAS PILSĒTAS ATTĪSTĪBAS DEPARTAMENTS. RD iestādes kods: 207, reģ. numurs: 90011524360
Jana Grīnhofa, jana.grinhofa@riga.lv
Pakalpojums
12. Arhitektūras pakalpojumi; inženiertehniskie pakalpojumi un integrētie inženiertehniskie pakalpojumi; pilsētplānošanas un vides plānošanas pakalpojumi; saistītie zinātniskie un konsultatīvie pakalpojumi; tehnisko izmēģinājumu un analīzes pakalpojumi
71240000-2 Arhitektūras, inženiertehniskie un plānošanas pakalpojumi
no  25.01.2019 līdz  01.12.2022
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
 Piedāvājumu/pieteikumu vērtēšana
25.01.2019
04.03.2019 11:00
04.03.2019 11:00 (plānots)
04.03.2019 11:00