logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Uzmanību, piedāvājumu/pieteikumu iesniegšana šim iepirkumam paredzēta ārpus EIS. Papildu informācijas saņemšanai lūdzu iepazīstieties ar iepirkuma dokumentāciju vai sazinieties ar pasūtītāju!
Līgums noslēgts
29.01.2019
ONP 2019/04
Kancelejas preču piegāde Olaines novada pašvaldības un tās iestāžu vajadzībām
Publisko iepirkumu likums
Mazie iepirkumi
PIL_MI_bez_e-iesniegšanas
Olaines novada pašvaldība, reģ. numurs: 90000024332
Anita Ivašina, iepirkumi@olaine.lv, tālrunis: +371 28332818, fakss: +371 67963777
Olaines novada pašvaldība, reģ. numurs: 90000024332
Olaines pirmsskolas izglītības iestāde „Dzērvenīte”, reģ. numurs: 90000023727
Olaines pirmsskolas izglītības iestāde „Magonīte”, reģ. numurs: 90009202489
Olaines pirmsskolas izglītības iestāde „Zīle”, reģ. numurs: 90000023765
"Olaines sociālais dienests” PA, reģ. numurs: 90001638049
Olaines speciālā pirmsskolas izglītības iestāde „Ābelīte”, reģ. numurs: 90000012723
Olaines 1.vidusskola, reģ. numurs: 90000023854
Olaines 2.vidusskola, reģ. numurs: 90000032804
Olaines Kultūras centrs, reģ. numurs: 90000023873
Olaines Mūzikas un mākslas skola, reģ. numurs: 90001419366
Olaines Sporta centrs, reģ. numurs: 90009232498
Olaines Vēstures un mākslas muzejs, reģ. numurs: 90001494580
Piegāde
30199000-0 Papīra kancelejas preces un citas preces
no  01.04.2019 līdz  31.03.2020
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
29.01.2019
11.02.2019 11:00 (plānots)