logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Closed
05.02.2019
LLU 2019/11/ak
Dažādu kvalitatīvo un kvantitatīvo rādītāju noteikšana pārtikas produktos LLU PTF vajadzībām
Public Procurement Law
Open competition
PIL_04_AK_pakalpojumi_LV_sliekšņi (no 42 000,00 līdz 143 999,99 EUR)
Iespējamie finansēšanas avoti: Eiropas Kopienas, ES struktūrfondu, Eiropas Ekonomiskās zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu, Latvijas-Šveices sadarbības programmas u.c. starptautisko fondu un programmu līdzfinansētie projekti
Not
Latvijas Lauksaimniecības universitāte, reģ. numurs: 90000041898
Inese Sprukta, inese.sprukta@llu.lv, tālrunis: 63005674, fakss: 63005619
No
Service
12. Arhitektūras pakalpojumi; inženiertehniskie pakalpojumi un integrētie inženiertehniskie pakalpojumi; pilsētplānošanas un vides plānošanas pakalpojumi; saistītie zinātniskie un konsultatīvie pakalpojumi; tehnisko izmēģinājumu un analīzes pakalpojumi
71600000-4 Tehniskās testēšanas, analīzes un konsultāciju pakalpojumi
No
62400.00 EUR
No
12 Months
No
Yes
One or more lots
Tender with lowest price
No
Latvian
 Concluded
05.02.2019
21.02.2019 09:00
21.02.2019 09:00 (scheduled)
21.02.2019 09:00