logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Līgums noslēgts
30.01.2019
Apes ND 2019/4
Degvielas iepirkums Apes novada pašvaldības un tās iestāžu vajadzībām
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_01_AK_piegādes_LV_sliekšņi (no 42 000 līdz 143 999,99 EUR)
Nav
Apes novada dome, reģ. numurs: 90000035872
Inese Muceniece, inese.muceniece@ape.lv
Piegāde
09100000-0 Degvielas
12 Mēneši
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
 Vērtēšana pabeigta
30.01.2019
20.02.2019 16:00
20.02.2019 16:00 (plānots)
21.02.2019 10:00