logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Līgums noslēgts
07.02.2019
BNP 2019/8
Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Brocēnu novadā
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_05_AK_pakalpojumi_ES_sliekšņi (no 144 000 līdz 1 000 000 EUR)
Brocēnu novada pašvaldība, reģ. numurs: 90000024417
Tālivaldis Bērtulsons, talivaldis.bertulsons@broceni.lv
Pakalpojums
90511000-2 Atkritumu (sadzīves) savākšanas pakalpojumi
7 Gadi
Saimnieciskā izdevīguma vērtēšana (cenas vai izmaksu efektivitāte un kvalitātes kritēriji)
LATVIEŠU
 Vērtēšana pabeigta
07.02.2019
20.03.2019 16:30
20.03.2019 16:30 (plānots)
20.03.2019 16:33