logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Noslēgts
01.02.2019
BNA 2019/003/ERAF
Multifunkcionālas iekārtas – amfībijas upju aizauguma tīrīšanai piegāde
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_01_AK_piegādes_LV_sliekšņi (42 000 - <135 000 EUR)
Bauskas novada administrācija, reģ. numurs: 90009116223
Andris Rācenis, andris.racenis@bauska.lv, tālrunis: +371 63963971
Piegāde
34000000-7 Transporta iekārtas un palīgiekārtas transportēšanai.
100000.00 EIRO
6 Mēneši
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
 Noslēgts
01.02.2019
19.02.2019 14:00
19.02.2019 14:00 (plānots)
19.02.2019 14:01