logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Līgums noslēgts
06.02.2019
2019/2
Tautu tērpu izgatavošana un piegāde Baltinavas novada jauktajam korim
Publisko iepirkumu likums
Mazie iepirkumi
PIL_16_MI_pakalpojumi_(no 10 000 līdz 41 999,99 EUR)
Baltinavas novada pašvaldība, reģ. numurs: 90009115590
Dace Ločmele, iepirkumi@baltinava.lv, tālrunis: 26304449
Gatis Siliņš, projekti@baltinava.lv, tālrunis: 64563581
Pakalpojums
98393000-4 Drēbnieku pakalpojumi
no 10000.00 līdz 11200.00 EIRO
6 Mēneši
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
 Vērtēšana pabeigta
06.02.2019
22.02.2019 15:00
18.02.2019 15:00 (plānots)
22.02.2019 15:01