logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Noslēgts
05.02.2019
VSIA TOS 2019/3K
VSIA „Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” veselības aprūpes atkritumu apsaimniekošana
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_04_AK_pakalpojumi_LV_sliekšņi (no 42 000,00 līdz 143 999,99 EUR)
Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca, VSIA, reģ. numurs: 40003410729
Vineta Vīksna, iepirkumi@tos.lv, tālrunis: 67399248
Pakalpojums
16. Notekūdeņu un atkritumu izvešanas pakalpojumi; sanitārijas un līdzīgi pakalpojumi
90520000-8 Radioaktīvo, toksisko, medicīnisko un bīstamo atkritumu pakalpojumi
24 Mēneši
Saimnieciskā izdevīguma vērtēšana (cenas vai izmaksu efektivitāte un kvalitātes kritēriji)
LATVIEŠU
 Noslēgts
05.02.2019
27.02.2019 11:00
27.02.2019 11:00 (plānots)
27.02.2019 11:02