logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Uzmanību, piedāvājumu/pieteikumu iesniegšana šim iepirkumam paredzēta ārpus EIS. Papildu informācijas saņemšanai lūdzu iepazīstieties ar iepirkuma dokumentāciju vai sazinieties ar pasūtītāju!
Noslēgts
05.02.2019
2019/2ELFLA
Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas atjaunošana Burtnieku novada Matīšu pagastā (ŪSIK 545812:07)
Publisko iepirkumu likums
Mazie iepirkumi
PIL_MI_bez_e-iesniegšanas
Nav
Burtnieku novada pašvaldība, reģ. numurs: 90009114148
Pēteris Rava, info@burtniekunovads.lv, tālrunis: 29388422
Elīna Rulle, elina.rulle@burtniekunovads.lv, tālrunis: 22033707
Būvdarbi
45112300-8 Apbūves un zemes meliorācijas darbi
no 20000.00 līdz 50000.00 EIRO
no  01.04.2019 līdz  30.08.2019
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
05.02.2019
18.02.2019 10:00 (plānots)
18.02.2019 10:00 (plānots)