logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Uzmanību, piedāvājumu/pieteikumu iesniegšana šim iepirkumam paredzēta ārpus EIS. Papildu informācijas saņemšanai lūdzu iepazīstieties ar iepirkuma dokumentāciju vai sazinieties ar pasūtītāju!
Lēmums pieņemts
05.02.2019
2019/8
„ Traktortehnikas ar papildaprīkojumu iegāde
SIA “ Olimpiskais centrs Rēzekne” vajadzībām
Publisko iepirkumu likums
Mazie iepirkumi
PIL_MI_bez_e-iesniegšanas
Nav
"Olimpiskais centrs Rēzekne" SIA, reģ. numurs: 42403028190
Vladimirs Starovoitovs, v.starovoitovs@rezekne.lv, tālrunis: 26418822
Piegāde
16700000-2 Traktori
22800.00 EIRO
60 Dienas
Saimnieciskā izdevīguma vērtēšana (cenas vai izmaksu efektivitāte un kvalitātes kritēriji)
LATVIEŠU
05.02.2019