logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Discontinued
08.02.2019
2019/4
Autoceļa "Pudinava - Latvīšu Stiglova" pārbūve
Public Procurement Law
Open competition
PIL_07_AK_būvdarbi_LV_sliekšņi (no 170 000 līdz 1 000 000 EUR)
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam 7.pasākums “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”
Not
Kārsavas novada pašvaldība, reģ. numurs: 90000017398
Nadežda Tarasova, iepirkumi@karsava.lv, tālrunis: 65781393, fakss: 65711030
No
Construction works
45233220-7 Ceļu seguma būvdarbi
No
from 170000.00 till 1000000.00 EUR
No
120 Days
No
No
Autoceļa "Pudinava - Latvīšu Stiglova" pārbūve
Tender with lowest price
No
Latvian
 Suspend
08.02.2019
04.03.2019 15:15
04.03.2019 15:15 (scheduled)
04.03.2019 15:15