logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Uzmanību, piedāvājumu/pieteikumu iesniegšana šim iepirkumam paredzēta ārpus EIS. Papildu informācijas saņemšanai lūdzu iepazīstieties ar iepirkuma dokumentāciju vai sazinieties ar pasūtītāju!
Izsludināts
07.02.2019
2019/002/ERAF
Mēmeles ielas Bauskā pārbūves būvuzraudzība
Publisko iepirkumu likums
Mazie iepirkumi
PIL_MI_bez_e-iesniegšanas
Bauskas novada administrācija, reģ. numurs: 90009116223
Andris Rācenis, andris.racenis@bauska.lv, tālrunis: +371 63963971
Pakalpojums
71247000-1 Būvdarbu uzraudzība
511 Dienas
Mēmeles ielas Bauskā pārbūves būvuzraudzība
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
07.02.2019
18.02.2019 14:15 (plānots)
18.02.2019 14:15 (plānots)