logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Uzmanību, piedāvājumu/pieteikumu iesniegšana šim iepirkumam paredzēta ārpus EIS. Papildu informācijas saņemšanai lūdzu iepazīstieties ar iepirkuma dokumentāciju vai sazinieties ar pasūtītāju!
Līgums noslēgts
07.02.2019
BNA 2019/004
Reprezentācijas priekšmetu piegāde
Publisko iepirkumu likums
Mazie iepirkumi
PIL_MI_bez_e-iesniegšanas
Bauskas novada administrācija, reģ. numurs: 90009116223
Andris Rācenis, andris.racenis@bauska.lv, tālrunis: +371 63963971
Piegāde
39294100-0 Informācijas un reklāmas produkti
30 Dienas
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
07.02.2019
18.02.2019 14:00 (plānots)
18.02.2019 14:00 (plānots)