logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Uzmanību, piedāvājumu/pieteikumu iesniegšana šim iepirkumam paredzēta ārpus EIS. Papildu informācijas saņemšanai lūdzu iepazīstieties ar iepirkuma dokumentāciju vai sazinieties ar pasūtītāju!
Izsludināts
11.02.2019
VSIA TOS 2019/3MP
Medicīnisko veidlapu maketēšana, izgatavošana, pavairošana un piegāde
Publisko iepirkumu likums
Mazie iepirkumi
PIL_MI_bez_e-iesniegšanas
Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca, VSIA, reģ. numurs: 40003410729
Vineta Vīksna, iepirkumi@tos.lv, tālrunis: 67399248
Piegāde
22822000-8 Komercveidlapas
24 Mēneši
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
11.02.2019
22.02.2019 11:00 (plānots)
22.02.2019 11:00 (plānots)