logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Closed
12.02.2019
2019/01
ELEKTROENERĢIJAS PIEGĀDE SIA „AADSO” VAJADZĪBĀM
Public Procurement Law
Open competition
PIL_01_AK_piegādes_LV_sliekšņi (42 000 - <135 000 EUR)
Not
"Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija" SIA, reģ. numurs: 41503029988
Evita Žuromska, aadso@inbox.lv, tālrunis: 65476324
No
Delivery
09310000-5 Elektrība
No
56917.36 EUR
No
from  01.08.2019 till  31.07.2020
No
No
Tender with lowest price
No
Latvian
 Concluded
12.02.2019
07.03.2019 10:00
07.03.2019 10:00 (scheduled)
07.03.2019 10:00