logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Noslēgts
12.02.2019
2019/01
ELEKTROENERĢIJAS PIEGĀDE SIA „AADSO” VAJADZĪBĀM
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_01_AK_piegādes_LV_sliekšņi (42 000 - <135 000 EUR)
Nav
"Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija" SIA, reģ. numurs: 41503029988
Evita Žuromska, aadso@inbox.lv, tālrunis: 65476324
Piegāde
09310000-5 Elektrība
56917.36 EIRO
no  01.08.2019 līdz  31.07.2020
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
 Noslēgts
12.02.2019
07.03.2019 10:00
07.03.2019 10:00 (plānots)
07.03.2019 10:00