logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Uzmanību, piedāvājumu/pieteikumu iesniegšana šim iepirkumam paredzēta ārpus EIS. Papildu informācijas saņemšanai lūdzu iepazīstieties ar iepirkuma dokumentāciju vai sazinieties ar pasūtītāju!
Līgums noslēgts
16.04.2019
2019/18
Beverīnas novada Kauguru kultūras nama remonts
Publisko iepirkumu likums
Mazie iepirkumi
PIL_MI_bez_e-iesniegšanas
Beverīnas novada pašvaldība, reģ. numurs: 90009115285
Sanita Ziemane, sanita.ziemane@beverina.lv, tālrunis: 64233416
Būvdarbi
45000000-7 Celtniecības darbi.
no  15.06.2019 līdz  15.08.2019
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
16.04.2019
07.05.2019 16:00 (plānots)