logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Uzmanību, piedāvājumu/pieteikumu iesniegšana šim iepirkumam paredzēta ārpus EIS. Papildu informācijas saņemšanai lūdzu iepazīstieties ar iepirkuma dokumentāciju vai sazinieties ar pasūtītāju!
Izsludināts
13.02.2019
LTV 2019/13
Par Grass Valley kameru LDK 8000 signālu bezvada pārraides sistēmas remontu un frekvenču diapazona izmaiņu
Publisko iepirkumu likums
Mazie iepirkumi
PIL_MI_bez_e-iesniegšanas
Nav
Latvijas Televīzija VSIA, reģ. numurs: 40003080597
Andris Rozenbergs, andris.rozenbergs@ltv.lv, tālrunis: +371 67200628
LATVIEŠU
13.02.2019
25.02.2019 14:00 (plānots)
25.02.2019 14:00 (plānots)