logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Uzmanību, piedāvājumu/pieteikumu iesniegšana šim iepirkumam paredzēta ārpus EIS. Papildu informācijas saņemšanai lūdzu iepazīstieties ar iepirkuma dokumentāciju vai sazinieties ar pasūtītāju!
Izsludināts
14.02.2019
LTV 2019/10
Par pārvietojamo videokameru akumulatoru piegādi
Publisko iepirkumu likums
Mazie iepirkumi
PIL_MI_bez_e-iesniegšanas
Nav
Latvijas Televīzija VSIA, reģ. numurs: 40003080597
Dace Spunde, dace.spunde@ltv.lv, tālrunis: 67200566
LATVIEŠU
14.02.2019
25.02.2019 14:00 (plānots)