logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Pārtraukts
20.02.2019
BNP 2019/1
Malkas iegāde Balvu novada pašvaldības iestāžu vajadzībām
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_01_AK_piegādes_LV_sliekšņi (no 42 000 līdz 143 999,99 EUR)
Balvu novada pašvaldība, reģ. numurs: 90009115622
Linda Lapse, linda.lapse@balvi.lv, tālrunis: 64520931
Stacijas pamatskola, Ruta Bukša, stacijaspsk@balvi.lv , tālrunis: 64560035
Bērzkalnes pagasta pārvalde, Skaidrīte Saleniece, berzkalne@balvi.lv , tālrunis: 64522686
Bērzpils vidusskola, Ilona Stepāne, berzpilsvsk@balvi.lv , tālrunis: 64521990
Krišjāņu pagasta pārvalde, Lilija Zelča, krisjani@balvi.lv, tālrunis: 64546622
Kubulu pagasta pārvalde, Artūrs Luksts, kubuli@balvi.lv, tālrunis: 64522668
Lazdulejas pagasta pārvalde, Andris Višņakovs, lazduleja@balvi.lv, tālrunis: 29105480
Kubulu pirmsskolas izglītības iestāde "Ieviņa", kubulipii@balvi.lv, tālrunis: 64560069
Bērzkalnes pagasta pārvalde, reģ. numurs: 90009303019
Bērzpils vidusskola, reģ. numurs: 90009302812
Bērzpils vidusskolas Krišjāņu filiāle, reģ. numurs: 90009302812
Krišjāņu pagasta pārvalde, reģ. numurs: 90009303042
Kubulu pagasta pārvalde, reģ. numurs: 90009303057
Kubulu pirmsskolas izglītības iestāde „Ieviņa”, reģ. numurs: 90009302935
Lazdulejas pagasta pārvalde, reģ. numurs: 90009303061
Stacijas pamatskola, reģ. numurs: 90009302884
Stacijas pamatskolas Vīksnas filiāle, reģ. numurs: 90009302884
Piegāde
03413000-8 Kurināmā koksne
no 42000.00 līdz 133999.99 EIRO
no  14.03.2019 līdz  30.06.2019
Saimnieciskā izdevīguma vērtēšana (cenas vai izmaksu efektivitāte un kvalitātes kritēriji)
LATVIEŠU
 Pārtraukts
20.02.2019
14.03.2019 10:00
14.03.2019 10:00 (plānots)
14.03.2019 10:00