logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Izbeigts
19.02.2019
CFLA 2019/1-PIEG
Kondicionieru iegāde un uzstādīšana
Publisko iepirkumu likums
Mazie iepirkumi
PIL_15_MI_piegādes_(no 10 000 līdz 41 999,99 EUR)
Centrālā finanšu un līgumu aģentūra, reģ. numurs: 90000812928
Ivonna Iļjenko, ivonna.iljenko@cfla.gov.lv, tālrunis: 27017761
Piegāde
42512000-8 Gaisa kondicionēšanas ierīces
42 Dienas
Piegāde un uzstādīšana 6 (sešu) kalendāro nedēļu laikā, skaitot no līguma abpusējās parakstīšanas dienas
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
 Izbeigts
19.02.2019
04.03.2019 10:00
04.03.2019 10:00 (plānots)
04.03.2019 10:14