logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Uzmanību, piedāvājumu/pieteikumu iesniegšana šim iepirkumam paredzēta ārpus EIS. Papildu informācijas saņemšanai lūdzu iepazīstieties ar iepirkuma dokumentāciju vai sazinieties ar pasūtītāju!
Pārtraukts
22.02.2019
2019/1
Būvprojekta izstrāde sadzīves atkritumu poligona “Grantiņi ”infrastruktūras attīstībai un būvdarbu autoruzraudzība.
Publisko iepirkumu likums
Mazie iepirkumi
PIL_MI_bez_e-iesniegšanas
Nav
Vides serviss, SIA, reģ. numurs: 43603000807
Uģis Saukums, ugis@videsserviss.lv
Pakalpojums
71000000-8 Arhitektūras, būvniecības, inženiertehniskie un pārbaudes pakalpojumi.
120 Dienas
Būvprojekta izstrāde sadzīves atkritumu poligona “Grantiņi”, infastruktūras attīstībai un būvdarbu autoruzraudzība” Codes pagastā, Bauskas novadā, saskaņā ar Projektēšanas uzdevumu
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
22.02.2019
21.03.2019 10:00 (plānots)
21.03.2019 10:00 (plānots)