logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Uzmanību, piedāvājumu/pieteikumu iesniegšana šim iepirkumam paredzēta ārpus EIS. Papildu informācijas saņemšanai lūdzu iepazīstieties ar iepirkuma dokumentāciju vai sazinieties ar pasūtītāju!
Līgums noslēgts
22.02.2019
BNP 2019/02
Būvprojekta „Veloceliņa Rīga-Jūrmala posma atjaunošana Babītes novada teritorijā” izstrāde un autoruzraudzība
Publisko iepirkumu likums
Mazie iepirkumi
PIL_MI_bez_e-iesniegšanas
Nav
Babītes novada pašvaldība, reģ. numurs: 90000028870
Linda Klāva, linda.klava@babite.lv, tālrunis: 67914916
Pakalpojums
71240000-2 Arhitektūras, inženiertehniskie un plānošanas pakalpojumi
4 Mēneši
Būvprojekta „Veloceliņa Rīga-Jūrmala posma atjaunošana Babītes novada teritorijā” izstrāde un autoruzraudzība
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
22.02.2019
05.03.2019 11:00 (plānots)
05.03.2019 11:00 (plānots)