logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Attention! The Proposal/Offer has been intended to be submitted outside the EPS for this procurement!. For more information, please see the procurement documentation or contact the procurement comission!
Contracted
22.02.2019
BNP 2019/02
Būvprojekta „Veloceliņa Rīga-Jūrmala posma atjaunošana Babītes novada teritorijā” izstrāde un autoruzraudzība
Public Procurement Law
Mazie iepirkumi
PIL_MI_bez_e-iesniegšanas
Not
Babītes novada pašvaldība, reģ. numurs: 90000028870
Linda Klāva, linda.klava@babite.lv, tālrunis: 67914916
No
Service
71240000-2 Arhitektūras, inženiertehniskie un plānošanas pakalpojumi
No
4 Months
No
Būvprojekta „Veloceliņa Rīga-Jūrmala posma atjaunošana Babītes novada teritorijā” izstrāde un autoruzraudzība
Tender with lowest price
No
Latvian
22.02.2019
05.03.2019 11:00 (scheduled)
05.03.2019 11:00 (scheduled)