logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Contracted
26.02.2019
AND 2019/3/ELFLA/LAP
Aizputes novada grants seguma ceļu infrastruktūras pārbūve 2.kārta
Public Procurement Law
Open competition
PIL_07_AK_būvdarbi_LV_sliekšņi (no 170 000 līdz 1 000 000 EUR)
Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākums 7.2. "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”
Not
Aizputes novada dome, reģ. numurs: 90000031743
Andris Jankovskis, andris.jankovskis@aizpute.lv
No
Construction works
45200000-9 Pilnīgas vai daļējas izbūves darbi un inženiertehniskie darbi
No
from 170000.00 till 1000000.00 EUR
No
6 Months
No
Yes
One or more lots
Tender with lowest price
No
Latvian
 Valuation closed
26.02.2019
21.03.2019 11:00
21.03.2019 11:00 (scheduled)
21.03.2019 11:01