logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Pārtraukts
26.02.2019
2019/17
Skolas un sporta ēkas būvprojekta izstrāde, būvniecība un autoruzraudzība
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_09_AK_būvdarbi_ES_sliekšņi (no 5 548 000 EUR)
Nav
Ogres novada pašvaldība, reģ. numurs: 90000024455
Diāna Šika, diana.sika@ogresnovads.lv
Būvdarbi
45000000-7 Celtniecības darbi.
11687608.82 EIRO
24 Mēneši
Konkurss tiek rīkots Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta Nr. 8.1.2.0/17/I/008 “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi Ogres novadā” ietvaros.
Saimnieciskā izdevīguma vērtēšana (cenas vai izmaksu efektivitāte un kvalitātes kritēriji)
LATVIEŠU
 Pārtraukts
26.02.2019
01.04.2019 10:00 (plānots)
01.04.2019 10:00 (plānots)
01.04.2019 10:00 (plānots)