logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Discontinued
26.02.2019
2019/17
Skolas un sporta ēkas būvprojekta izstrāde, būvniecība un autoruzraudzība
Public Procurement Law
Open competition
PIL_09_AK_būvdarbi_ES_sliekšņi (no 5 548 000 EUR)
Not
Ogres novada pašvaldība, reģ. numurs: 90000024455
Diāna Šika, diana.sika@ogresnovads.lv
No
Construction works
45000000-7 Celtniecības darbi.
No
11687608.82 EUR
No
24 Months
No
No
Konkurss tiek rīkots Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta Nr. 8.1.2.0/17/I/008 “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi Ogres novadā” ietvaros.
Economically advantageous tender
No
Latvian
 Suspend
26.02.2019
01.04.2019 10:00 (scheduled)
01.04.2019 10:00 (scheduled)
01.04.2019 10:00 (scheduled)