logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Noslēgts
25.02.2019
SIA "AADSO" 2019/03
Lietotu dažāda tilpuma plastmasas atkritumu konteineru piegāde Daugavpils novada sadzīves atkritumu apsaimniekošanas vajadzībām
Publisko iepirkumu likums
Mazie iepirkumi
PIL_15_MI_piegādes_(no 10 000 līdz 41 999,99 EUR)
Nav
"Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija" SIA, reģ. numurs: 41503029988
Kaspars Laizāns, aadso@inbox.lv, tālrunis: 65476480
Piegāde
44613700-7 Konteineri atkritumu izvešanai
20000.00 EIRO
no  18.03.2019 līdz  01.10.2019
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
 Noslēgts
25.02.2019
11.03.2019 10:00 (plānots)
11.03.2019 10:00 (plānots)
11.03.2019 10:00