logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Attention! The Proposal/Offer has been intended to be submitted outside the EPS for this procurement!. For more information, please see the procurement documentation or contact the procurement comission!
Discontinued
25.02.2019
2019/2
Daudzdzīvokļu ēku tehnisko projektu un tehniskās dokumentācijas izstrāde ēku atjaunošanai / siltināšanai un iesniegšanai apstiprināšanai ALTUM
Public Procurement Law
Mazie iepirkumi
PIL_MI_bez_e-iesniegšanas
Not
Vides serviss, SIA, reģ. numurs: 43603000807
Larisa Vilka, larisa@videsserviss.lv, tālrunis: 26574358
No
Service
71000000-8 Arhitektūras, būvniecības, inženiertehniskie un pārbaudes pakalpojumi.
No
No
180 Days
Yes
Nolikumā noteiktā kārtībā pretendents var iesniegt piedāvājumu par vienu vai vairākām
iepirkuma priekšmeta daļām. Pretendents nedrīkst iesniegt piedāvājuma variantus.
One or more lots
Tender with lowest price
No
Latvian
25.02.2019
21.03.2019 11:00 (scheduled)
21.03.2019 11:00 (scheduled)