logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Uzmanību, piedāvājumu/pieteikumu iesniegšana šim iepirkumam paredzēta ārpus EIS. Papildu informācijas saņemšanai lūdzu iepazīstieties ar iepirkuma dokumentāciju vai sazinieties ar pasūtītāju!
Līgums noslēgts
26.02.2019
2019/66_I
Meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšanas dokumentu sagatavošana Zemgales reģionā 2019.gadā
Publisko iepirkumu likums
Mazie iepirkumi
PIL_MI_bez_e-iesniegšanas
Latvijas valsts meži, reģ. numurs: 40003466281
Vents Stradiņš, v.stradins@lvm.lv
Pakalpojums
71320000-7 Inženiertehniskās projektēšanas pakalpojumi
no  15.03.2019 līdz  30.07.2019
Visām daļām
Saimnieciskā izdevīguma vērtēšana (cenas vai izmaksu efektivitāte un kvalitātes kritēriji)
LATVIEŠU
26.02.2019
12.03.2019 11:00 (plānots)