logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Uzmanību, piedāvājumu/pieteikumu iesniegšana šim iepirkumam paredzēta ārpus EIS. Papildu informācijas saņemšanai lūdzu iepazīstieties ar iepirkuma dokumentāciju vai sazinieties ar pasūtītāju!
Līgums noslēgts
07.03.2019
RD IKSD 2019/7
Vertikālo karogu, karogu mastos eksponēšanas nodrošinājums pilsētas svētku noformējuma realizēšanas ietvaros
Publisko iepirkumu likums
Mazie iepirkumi
PIL_MI_bez_e-iesniegšanas
RD iestāde: RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS. RD iestādes kods: 210, reģ. numurs: 90011524360
Inese Cipruse, inese.cipruse@riga.lv
Anastasija Goļatkina, anastasija.golatkina@riga.lv
Ričards Štrauhs, ricards.strauhs@riga.lv
Pakalpojums
79341000-6 Reklāmas pakalpojumi
38400.00 EIRO
8 Mēneši
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
07.03.2019
18.03.2019 10:00 (plānots)