logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Uzmanību, piedāvājumu/pieteikumu iesniegšana šim iepirkumam paredzēta ārpus EIS. Papildu informācijas saņemšanai lūdzu iepazīstieties ar iepirkuma dokumentāciju vai sazinieties ar pasūtītāju!
Noslēgts
27.02.2019
LTV/2019-16
Par fiziskās un tehniskās apsardzes nodrošināšanu
Publisko iepirkumu likums
2.pielikumā minēto pakalpojumu iepirkumi
PIL_2PP_bez_e-iesniegšanas
Nav
Latvijas Televīzija VSIA, reģ. numurs: 40003080597
Andris Rozenbergs, andris.rozenbergs@ltv.lv, tālrunis: +371 67200628
LATVIEŠU
27.02.2019
08.03.2019 10:00 (plānots)