logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Uzmanību, piedāvājumu/pieteikumu iesniegšana šim iepirkumam paredzēta ārpus EIS. Papildu informācijas saņemšanai lūdzu iepazīstieties ar iepirkuma dokumentāciju vai sazinieties ar pasūtītāju!
Līgums noslēgts
01.03.2019
AND/2019/05
Darba aizsardzības un ugunsdrošības pakalpojumu nodrošināšana Alojas novada pašvaldībai
Publisko iepirkumu likums
Mazie iepirkumi
PIL_MI_bez_e-iesniegšanas
Alojas novada dome, reģ. numurs: 90000060032
Aivars Krūmiņš, aivars.krumins@aloja.lv, tālrunis: 22014160
Pakalpojums
79417000-0 Drošības konsultāciju pakalpojumi
no 10000.00 līdz 42000.00 EIRO
24 Mēneši
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
01.03.2019
14.03.2019 10:30 (plānots)
14.03.2019 10:30 (plānots)