logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Uzmanību, piedāvājumu/pieteikumu iesniegšana šim iepirkumam paredzēta ārpus EIS. Papildu informācijas saņemšanai lūdzu iepazīstieties ar iepirkuma dokumentāciju vai sazinieties ar pasūtītāju!
Izsludināts
04.03.2019
BNP 2019/10
Piedzīvojumu trases izbūve Mūrmuižā, Beverīnas novadā
Publisko iepirkumu likums
Mazie iepirkumi
PIL_MI_bez_e-iesniegšanas
Nav
Beverīnas novada pašvaldība, reģ. numurs: 90009115285
Santa Muhina, santa.muhina@beverina.lv, tālrunis: 62501070
Linda Krūmiņa, linda.krumina@beverina.lv, tālrunis: 29431271
Būvdarbi
6 Mēneši
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
04.03.2019
12.03.2019 12:00 (plānots)
12.03.2019 12:00 (plānots)