logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Contract signing
08.03.2019
AN 2019/1
"Energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Saules ielā 5, Aizputē "
Public Procurement Law
Open competition
PIL_07_AK_būvdarbi_LV_sliekšņi (no 170 000 līdz 1 000 000 EUR)
ERAF , darbības programma "Izaugsme un nodarbnātība"4.2.1 specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās mājās
Not
"Aizputes nami" SIA, reģ. numurs: 42103002652
Mārtiņš Grundmanis, aizputesnami@inbox.lv, tālrunis: 63448140
No
Construction works
45211100-0 Celtniecības darbi mājām
No
12 Months
No
No
Economically advantageous tender
No
Latvian
 Valuation closed
08.03.2019
12.04.2019 11:00
12.04.2019 11:00 (scheduled)
12.04.2019 12:00