logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Līgums noslēgts
07.03.2019
2019/3
Viena jauna asfalta termokonteinera piegāde
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_10_AK_jauktie_dalītie_(pieg_un_pak)_līgumi_LV_sliekšņi (no 42 000 līdz 143 999,99 EUR)
Nav
Vides serviss, SIA, reģ. numurs: 43603000807
Larisa Vilka, larisa@videsserviss.lv, tālrunis: 26574358, fakss: 63960614
Piegāde
34220000-5 Piekabes, puspiekabes un pārvietojamie konteineri
100 Dienas
Saimnieciskā izdevīguma vērtēšana (cenas vai izmaksu efektivitāte un kvalitātes kritēriji)
LATVIEŠU
 Vērtēšana pabeigta
07.03.2019
04.04.2019 15:00 (plānots)
04.04.2019 15:00 (plānots)
04.04.2019 15:00