logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Uzmanību, piedāvājumu/pieteikumu iesniegšana šim iepirkumam paredzēta ārpus EIS. Papildu informācijas saņemšanai lūdzu iepazīstieties ar iepirkuma dokumentāciju vai sazinieties ar pasūtītāju!
Līgums noslēgts
06.03.2019
2019/06
Ekskavatora pakalpojumu sniegšana
Publisko iepirkumu likums
Mazie iepirkumi
PIL_MI_bez_e-iesniegšanas
"Labiekārtošana-D" sabiedrība ar ierobežotu atbildību, reģ. numurs: 41503003033
Svetlana Pankeviča, iepirkumi@labiekartosana.lv, tālrunis: 65420210
Būvdarbi
45520000-8 Zemes pārvietošanas tehnikas noma, ieskaitot apkalpojošo personālu
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
06.03.2019
18.03.2019 10:00 (plānots)
18.03.2019 10:00 (plānots)