logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Uzmanību, piedāvājumu/pieteikumu iesniegšana šim iepirkumam paredzēta ārpus EIS. Papildu informācijas saņemšanai lūdzu iepazīstieties ar iepirkuma dokumentāciju vai sazinieties ar pasūtītāju!
Noslēgts
06.03.2019
2019/2
Lietotas automašīnas piegāde Lubānas novada pašvaldībai
Publisko iepirkumu likums
Mazie iepirkumi
PIL_MI_bez_e-iesniegšanas
Nav
Lubānas novada pašvaldība, reģ. numurs: 90000054159
Egils Rēvelis, pasts@lubana.lv
Piegāde
34115300-9 Lietoti transportlīdzekļi
10 Dienas
LATVIEŠU
06.03.2019
18.03.2019 14:00 (plānots)