logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Pieteikumi/piedāvājumi atvērti
07.03.2019
ZMNĪ 2019/29 ELFLA
Valsts nozīmes ūdensnotekas Sūnupe, ŪSIK kods 413246:01, pik.00/00-74/00 atjaunošana Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā un Baldones pagastā, Baldones novadā
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_07_AK_būvdarbi_LV_sliekšņi (no 170 000 līdz 1 000 000 EUR)
Nav
"Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi", VSIA, reģ. numurs: 40003338357
Vidmants Bielinis, vidmants.bielinis@zmni.lv
Būvdarbi
45112320-4 Zemes meliorācijas darbi
290000.00 EIRO
7 Mēneši
Saimnieciskā izdevīguma vērtēšana (cenas vai izmaksu efektivitāte un kvalitātes kritēriji)
LATVIEŠU
 Piedāvājumi/pieteikumi atvērti
07.03.2019
25.03.2019 11:00
25.03.2019 11:00 (plānots)
25.03.2019 11:00