logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Līgums noslēgts
12.03.2019
RPD 2019/17
Rēzeknes 3.vidusskolas virtuves bloka telpu atjaunošana
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_07_AK_būvdarbi_LV_sliekšņi (no 170 000 līdz 1 000 000 EUR)
Nav
Rēzeknes pilsētas dome, reģ. numurs: 90000025465
Jeļena Krauliša, jelena.kraulisa@rezekne.lv , tālrunis: 64607669
Aleftina Silova, alla.silova@rezekne.lv , tālrunis: 64607221
Rēzeknes pilsētas izglītības pārvalde, reģ. numurs: 90000025446
Būvdarbi
45200000-9 Pilnīgas vai daļējas izbūves darbi un inženiertehniskie darbi
142676.00 EIRO
3 Mēneši
Saimnieciskā izdevīguma vērtēšana (cenas vai izmaksu efektivitāte un kvalitātes kritēriji)
LATVIEŠU
 Vērtēšana pabeigta
12.03.2019
29.03.2019 11:00
29.03.2019 11:00 (plānots)
29.03.2019 11:00