logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Pārtraukts
07.03.2019
2019/4
Starptautiska līmeņa novērtējuma nodrošināšana Rīgas transporta sistēmas ilgtspējīgas mobilitātes rīcības programmas daļām - vidējā termiņa rīcības programma un ilgtermiņa rīcības programma
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_05_AK_pakalpojumi_ES_sliekšņi (no 144 000 līdz 1 000 000 EUR)
Nav
RD iestāde: RĪGAS PILSĒTAS ATTĪSTĪBAS DEPARTAMENTS. RD iestādes kods: 207, reģ. numurs: 90011524360
Dīns Cielavs, dins.cielavs@riga.lv
Pakalpojums
73000000-2 Pētniecības un izstrādes pakalpojumi un saistītie konsultāciju pakalpojumi.
206500.00 EIRO
11 Mēneši
Saimnieciskā izdevīguma vērtēšana (cenas vai izmaksu efektivitāte un kvalitātes kritēriji)
LATVIEŠU
 Pārtraukts
07.03.2019
15.04.2019 11:00
15.04.2019 11:00 (plānots)
15.04.2019 11:00