logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Līgums noslēgts
08.03.2019
AS LVM MS MK_2019_60_Ak
Koku stumbru aizsargspirāļu piegāde 2019. – 2022. gadā, slēdzot vispārīgo vienošanos
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_03_AK_piegādes_ES_sliekšņi (no 1 000 000,01 EUR)
Latvijas valsts meži, reģ. numurs: 40003466281
Edijs Leišavnieks, e.leisavnieks@lvm.lv, tālrunis: 22048428
Arnita Melnace, a.menlnace@lvm.lv, tālrunis: 26387342
Piegāde
19520000-7 Plastmasas izstrādājumi
4 Gadi
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
 Vērtēšana pabeigta
08.03.2019
12.04.2019 11:00
12.04.2019 11:00 (plānots)
12.04.2019 11:00