logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Uzmanību, piedāvājumu/pieteikumu iesniegšana šim iepirkumam paredzēta ārpus EIS. Papildu informācijas saņemšanai lūdzu iepazīstieties ar iepirkuma dokumentāciju vai sazinieties ar pasūtītāju!
Pārtraukts
14.03.2019
VM 2019/04/ESF
Seksuālās un reproduktīvās veselības veicināšanas kampaņas izstrāde un īstenošana
Publisko iepirkumu likums
Metu konkurss
PIL_MK_bez_e-iesniegšanas
Nav
Veselības ministrija, reģ. numurs: 90001474921
Areta Dzirvinska, areta.dzirvinska@vm.gov.lv, tālrunis: 67876174
Pakalpojums
LATVIEŠU
14.03.2019
27.03.2019 10:00
30.04.2019 11:00 (plānots)