logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Uzmanību, piedāvājumu/pieteikumu iesniegšana šim iepirkumam paredzēta ārpus EIS. Papildu informācijas saņemšanai lūdzu iepazīstieties ar iepirkuma dokumentāciju vai sazinieties ar pasūtītāju!
Noslēgts
11.03.2019
SIA RM 2019/9
Degradētās teritorijas labiekārtošana kultūras un atpūtas parkā “Mežaparks”
Publisko iepirkumu likums
Mazie iepirkumi
PIL_MI_bez_e-iesniegšanas
"Rīgas meži", SIA, reģ. numurs: 40003982628
Kaspars Erts, iepirkumi@rigasmezi.lv
Eva Sokolova, iepirkumi@rigasmezi.lv
Būvdarbi
45111100-9 Demontāžas darbi
2 Mēneši
Saimnieciskā izdevīguma vērtēšana (cenas vai izmaksu efektivitāte un kvalitātes kritēriji)
LATVIEŠU
11.03.2019
22.03.2019 11:00 (plānots)