logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Uzmanību, piedāvājumu/pieteikumu iesniegšana šim iepirkumam paredzēta ārpus EIS. Papildu informācijas saņemšanai lūdzu iepazīstieties ar iepirkuma dokumentāciju vai sazinieties ar pasūtītāju!
Izsludināts
12.03.2019
VND2019/7
Ventspils novada pašvaldības autotransporta
OCTA un KASKO apdrošināšana
Publisko iepirkumu likums
Mazie iepirkumi
PIL_MI_bez_e-iesniegšanas
Ventspils novada dome, reģ. numurs: 90000052035
Guna Punkstiņa, guna.punkstina@ventspilsnd.lv
Pakalpojums
66514110-0 Automašīnu apdrošināšanas pakalpojumi
12 Mēneši
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
12.03.2019
26.03.2019 10:00 (plānots)