logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Noslēgts
12.03.2019
LTV/2019-18
Par datortīklu komutatoru piegādi
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_01_AK_piegādes_LV_sliekšņi (no 42 000 līdz 143 999,99 EUR)
Nav
Latvijas Televīzija VSIA, reģ. numurs: 40003080597
Andris Rozenbergs, andris.rozenbergs@ltv.lv, tālrunis: +371 67200628
Piegāde
32540000-0 Komutatori.
70000.00 EIRO
60 Dienas
Saimnieciskā izdevīguma vērtēšana (cenas vai izmaksu efektivitāte un kvalitātes kritēriji)
LATVIEŠU
 Noslēgts
12.03.2019
01.04.2019 14:00
01.04.2019 14:00 (plānots)
02.04.2019 14:15