logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Noslēgts
21.03.2019
VND 2019/2
Kancelejas preču piegāde Vaiņodes novada pašvaldības iestādēm
Publisko iepirkumu likums
Mazie iepirkumi
PIL_15_MI_piegādes_(no 10 000 līdz 41 999,99 EUR) (līdz 08.10.2019)
Nav
Vaiņodes novada dome, reģ. numurs: 90000059071
Oskars Zvejs, projekti@vainode.lv, tālrunis: 63464500
Piegāde
30190000-7 Dažādas biroja iekārtas un piederumi
no 20000.00 līdz 40000.00 EIRO
24 Mēneši
Saimnieciskā izdevīguma vērtēšana (cenas vai izmaksu efektivitāte un kvalitātes kritēriji)
LATVIEŠU
 Noslēgts
21.03.2019
02.04.2019 10:00
02.04.2019 10:00 (plānots)
02.04.2019 10:00