logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Uzmanību, piedāvājumu/pieteikumu iesniegšana šim iepirkumam paredzēta ārpus EIS. Papildu informācijas saņemšanai lūdzu iepazīstieties ar iepirkuma dokumentāciju vai sazinieties ar pasūtītāju!
Līgums noslēgts
14.03.2019
AS LVM ZK 2019/87_I
Meža meliorācijas sistēmas ikdienas uzturēšanas dokumentu sagatavošana Ziemeļkurzemes reģionā 2019
Publisko iepirkumu likums
Mazie iepirkumi
PIL_MI_bez_e-iesniegšanas
Latvijas valsts meži, reģ. numurs: 40003466281
Kaspars Kristiņš, k.kristins@lvm.l
Jānis Blūmentāls, j.blumentals@lvm.lv, tālrunis: 26311220
Pakalpojums
71320000-7 Inženiertehniskās projektēšanas pakalpojumi
no  30.04.2019 līdz  15.09.2019
Vienu vai vairākām daļām
Saimnieciskā izdevīguma vērtēšana (cenas vai izmaksu efektivitāte un kvalitātes kritēriji)
LATVIEŠU
14.03.2019
02.04.2019 14:00 (plānots)