logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Līgums noslēgts
20.03.2019
PNP2019/7
Pārtikas produktu piegāde Priekules novada pašvaldības izglītības iestādēm – 3.kārta
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_01_AK_piegādes_LV_sliekšņi (no 42 000 līdz 143 999,99 EUR)
Priekules novada pašvaldība, reģ. numurs: 90000031601
Līga Šenfelde, liga.senfelde@priekulesnovads.lv
Piegāde
15000000-8 Pārtikas produkti, dzērieni, tabaka un saistītā produkcija.
24 Mēneši
Saimnieciskā izdevīguma vērtēšana (cenas vai izmaksu efektivitāte un kvalitātes kritēriji)
LATVIEŠU
 Vērtēšana pabeigta
20.03.2019
10.04.2019 14:00
10.04.2019 14:00 (plānots)
10.04.2019 14:01