logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Izbeigts
18.03.2019
2019/19
Skatītāju krēslu piegāde un uzstādīšana Ogres novada Kultūras centram
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_01_AK_piegādes_LV_sliekšņi (no 42 000 līdz 143 999,99 EUR)
Nav
Ogres novada pašvaldība, reģ. numurs: 90000024455
Diāna Šika, diana.sika@ogresnovads.lv
Ogres novada pašvaldības aģentūra "Ogres novada kultūras centrs", reģ. numurs: 90001669956
Piegāde
39110000-6 Sēdekļi, krēsli un ar tiem saistīti izstrādājumi un to daļas
131298.00 EIRO
4 Mēneši
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
 Izbeigts
18.03.2019
08.04.2019 10:00 (plānots)
08.04.2019 10:00 (plānots)
08.04.2019 10:00