logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Līgums noslēgts
02.04.2019
DVI-2019/1/814774-DPSME
Informatīvi skaidrojošo komunikācijas kampaņu radošo risinājumu izstrāde un īstenošana par Vispārīgo datu aizsardzības regulu
Publisko iepirkumu likums
Mazie iepirkumi
PIL_16_MI_pakalpojumi_(no 10 000 līdz 41 999,99 EUR) (līdz 08.10.2019)
Datu valsts inspekcija, reģ. numurs: 90001037264
Anta Birkhāne, Anta.Birkhane@dvi.gov.lv
Pakalpojums
79416000-3 Sabiedrisko attiecību pakalpojumi
20000.00 EIRO
13 Mēneši
Saimnieciskā izdevīguma vērtēšana (cenas vai izmaksu efektivitāte un kvalitātes kritēriji)
LATVIEŠU
 Vērtēšana pabeigta
02.04.2019
15.04.2019 14:00
15.04.2019 14:00 (plānots)
16.04.2019 15:00