logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Awarded
01.04.2019
JND 2019/03/ELFLA
Jaunpiebalgas novada pašvaldības autoceļa “Kalna Pentuļi – Meža Naukšēni” pārbūve, piesaistot ELFLA un LAP līdzfinansējumu
Public Procurement Law
Open competition
PIL_07_AK_būvdarbi_LV_sliekšņi (no 170 000 līdz 1 000 000 EUR)
ELFLA
Jaunpiebalgas novada dome, reģ. numurs: 90000031033
Dace Bišere - Valdemiere, iepirkumi@jaunpiebalga.lv, tālrunis: 64162365, fakss: 64174076
Krispats Dravants, kristaps.dravants@jaunpiebalga.lv, fakss: 64174076
No
Construction works
45233100-0 Automaģistrāļu un ceļu būvdarbi
No
120 Days
No
No
Tender with lowest price
No
Latvian
 Tenders/applications valuation
01.04.2019
30.04.2019 11:00
30.04.2019 11:00 (scheduled)
30.04.2019 11:00