logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Uzmanību, piedāvājumu/pieteikumu iesniegšana šim iepirkumam paredzēta ārpus EIS. Papildu informācijas saņemšanai lūdzu iepazīstieties ar iepirkuma dokumentāciju vai sazinieties ar pasūtītāju!
Līgums noslēgts
20.03.2019
2019/2
Braukšanas biļešu un citu braukšanas tiesības apliecinošu dokumentu, kas apliecina pasažieru tiesības braukt sabiedriskajā transportā bez maksas vai uz atvieglotiem noteikumiem, kontroles pakalpojumi
Publisko iepirkumu likums
Mazie iepirkumi
PIL_MI_bez_e-iesniegšanas
Autotransporta direkcija, VSIA, reģ. numurs: 40003429317
Rita Grantiņa, atd@atd.lv , tālrunis: 67356128
Pakalpojums
63712700-0 Satiksmes kontroles pakalpojumi
12 Mēneši
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
20.03.2019
01.04.2019 11:00 (plānots)